Verkiezingsnieuwsbrief mei 2014
CD&V Sint-Niklaas
N°3 - 19/05/2014
 
 
 

In deze verkiezingsnieuwsbrief stellen wij jullie graag ons "smart" trio nog eens voor en geven we jullie graag nog wat informatie over de kandidaten, ons programma en de verkiezingsdag zelf mee!


 

Jos DE MEYER

Oost-Vlaanderen - 2de plaats Vlaams Parlement

 

http://www.josdemeyer.be

Bosstraat 74

9111

Sint-Niklaas

 

Geboortedatum 

15-03-50

 

Gezinssituatie 

Gehuwd met Kristien Beck; vader van 4 kinderen: Barbara, Pieter, Klara en Pauwel; fiere opa van Noor, Janne en Lise

 

Beroep 

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Hobby's 

Stevige wandeling, supporteren bij een spannende sportactiviteit, genieten van de kleinkinderen, tuinieren

 

Interesses 

Kwaliteitsvol onderwijs, duurzame land- en tuinbouw, vitaal plattelandsbeleid en slimme mobiliteit

Mijn huidige manda(a)t(en) 

Vlaams volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid

 

Mijn engagement 

1: Kies voor degelijk onderwijs: de talenten van vandaag verdienen de leerkrachten van morgen. Laat de leraar leraar zijn en verstik hem of haar niet in administratieve klussen. De lerarenopleiding moet versterkt worden en scholen moeten de ruimte krijgen om de beste mensen aan te trekken. Hedendaagse schoolgebouwen vragen meer middelen. 

2: Kies voor een boeiend en bloeiend platteland met ruimte en respect voor leefbare land-en tuinbouw; geen restgebied, maar evenwaardig aan onze leefbare steden

 

Mijn politieke thema's 

Landbouw & Visserij

Mobiliteit & Openbare Werken

Onderwijs

 

Waar het om draait 

In deze ongewone tijden heb je nood aan ervaren mensen. Alleen door samen aan oplossingen te werken, kunnen we een hoopvolle toekomst uitbouwen voor onze kinderen en kleinkinderen. Dossierkennis en dagelijks keihard werken zijn mijn troeven, zonder veel slogans of show. Vandaag, maar ook morgen.

 

Persoonlijke weetjes 

Ik ben geboren in Aalter en woon in Belsele. Ik ben gehuwd met Kristien Beck, ben de vader van Barbara, Pieter, Klara en Pauwel en de fiere opa van Noor, Janne en Lise. Ik ben gewezen nationaal KLJ-leider en gewezen directeur van Technisch Instituut Sint-Isidorus te Sint-Niklaas . Nu ben ik als Vlaams parlementslid voorzitter van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en lid van de commissie Onderwijs en Gelijke kansen. In mijn stad Sint-Niklaas ben ik gemeenteraadslid.

 

 

Saloua EL MOUSSAOUI

Oost-Vlaanderen - 14de plaats Kamer

 

Driegaaienstraat 115

9100

Sint-Niklaas

 

Geboortedatum 

15-09-78

Mijn engagement 

In de politiek wil ik graag meewerken aan een humaner beleid zodat elk individu zich gerespecteerd voelt in een harmonieuze samenleving, ook zij die zwakker zijn, in gelijk welk opzicht, ook zij die anders zijn. Samen moeten we werken aan sociale en economische vooruitgang waarin we elk sterker worden en samen streven naar een sterker Vlaanderen, een sterker België. Dit is mogelijk dankzij, humaniteit,wederzijds respect, solidariteit maar ook duidelijke en kordate wetgeving, fraudebestrijding!

 

Mijn politieke thema's 

Economie & Financiën

Justitie & Veiligheid

Onderwijs

Armoede

 

Waar het om draait 

De sterke verscheidenheid in mijn hoedanigheden die mij maken tot wie en wat ik ben, maken dat ik mij sterk bewust ben van de noodzaak van een harmonieuzere maatschappij waarin elkeen zijn plaats vindt. Als jonge Vlaamse vrouw van Marokkaanse origine, als juriste, als docente, als milieubewuste vrouw, als rechtschapen en sociale vrouw, ben ik ervan overtuigd dat we samen kunnen streven naar een sterker Vlaanderen waarin niemand uitgesloten wordt en elkeen volgens zijn vermogen moet bijdragen.

 

 

Persoonlijke weetjes 

Ik ben een jonge vrouw en kom uit een groot gezin waarin ik sterke principes van rechtvaardigheid en solidariteit met de zwakkere heb meegekregen. Daar ik mijn weg vind in verschillende werelden, kan ik mij makkelijk inleven in de situatie van anderen. De wereld ontdekken in al haar facetten zorgt ervoor dat ik veel kan waarderen en relativeren. Die wereld moet gekoesterd en beschermd worden. Beroepshalve maak ik graag studenten en rechtszoekende wegwijs in het kluwen van de Belgische wetgeving.

 

Lid JONGCD&V 

Jongeren zijn de toekomst en ze moeten willen en kunnen geloven in een toekomst waar plaats is om hun dromen te realiseren. In het hoger onderwijs begeleid ik hen met volle overtuiging daarin maar ook in de politiek moeten ze hun inspraak krijgen want uiteindelijk zijn zij het die moeten zorgen voor een sterk België morgen. Wij zijn het de jeugd verschuldigd hen een diverse maar harmonieuze, een sociaal en economisch sterk Vlaanderen na te laten.

 

Lid Vrouw&Maatschappij 

Ik wil mij graag inzetten voor het wegwerken van de vele hindernissen en glazen plafonds waar wij vrouwen toch nog te vaak tegen moeten vechten.

 

 

Johan UYTDENHOUWEN

Oost-Vlaanderen - 4de opvolger Kamer

 

Grote Peperstraat 16

9100

Sint-Niklaas

Geboortedatum 

19-07-69

Gezinssituatie 

Al 17 jaar gehuwd met Greet en papa van Fien (12)

 

Beroep 

Bedrijfsjurist

 

Hobby's 

Bijna dagelijks fiets ik naar het werk in Antwerpen (45 km per dag). De voldoening is zo groot dat je het een hobby mag beginnen noemen. Ik ben ook een groot cultuurconsument: heel geregeld pik ik een concertje mee of geniet ik van een theaterstuk.

 

Interesses 

Het verenigingsleven interesseert me zeer erg. Als vrijwilliger help ik graag met raad en daad in de bestuursorganen van verschillende socio-culturele verenigingen in Sint-Niklaas.

Mijn huidige manda(a)t(en) 

OCMW-raadslid

 

Mijn engagement 

Ik wil inzetten op een samenleving waarin gestreefd wordt naar gelijke kansen voor iedereen, een evenwichtige spreiding van de welvaart, gelijke rechten én plichten en veel participatie en overleg met burgers en verenigingen. We moeten investeren in de noden van een vergrijzende bevolking, maar evenzeer in goede tewerkstellingskansen voor jongeren en in een toegankelijke, kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen. Kortom: een sociale bescherming die niemand aan zijn lot overlaat.

 

Mijn politieke thema's 

Mobiliteit & Openbare Werken

Welzijn & Gezondheid

Werk

 

Waar het om draait 

Anderen beschrijven mij als gedreven, enthousiast, verstandig, een doener, een ploegspeler die compromisgericht is. Mijn respect voor de mening van anderen en mijn vermoeden van hun oprechtheid, verplichten mij hiermee akkoord te gaan... :-) Ik ben ervan overtuigd dat deze eigenschappen, gecombineerd met een snuifje spitse en relativerende humor, een meerwaarde kunnen bieden voor de politiek.

 

Persoonlijke weetjes 

Ik ben geboren en getogen in een doorsnee Waas arbeidersgezin in Vrasene. Mijn vader was schilder, mama zorgde voor het gezin. Na mijn humanioratijd in het college te Sint-Niklaas, kreeg ik van thuis de kans om rechten te gaan studeren in Antwerpen waar ik nu ook actief ben als bedrijfsjurist. Ik ben gehuwd met Greet. Onze dochter Fien maakt ons gezin compleet. Enkele favorietjes? Favoriete reisbestemming: Piëmonte - Italië, favoriete Europese stad: Parijs, favoriete keuken: Italiaans

 


 

Op de foto van links naar rechts: Pieter De Crem, Joke Schauvlieghe, Marianne Thyssen en Kris Peeters. Uw lijsttrekkers in Oost-Vlaanderen en de huidige Vlaamse minister-president.

Al onze kandidaten op de Oost-Vlaamse kieslijsten kunnen jullie hier terugvinden: http://www.inwelkvlaanderenwiluleven.be/kandidaten/oost-vlaanderen.

Op http://www.inwelkvlaanderenwiluleven.be vinden jullie ook het 3D-plan, ons verkiezingsprogramma, en nog veel meer campagne-info.


 

Nog enkele praktische tips: vergeet je identiteitskaart en oproepingsbrief niet als je naar het stembureau gaat.

Op je oproepingsbrief vind je ook het uur terug waarop het normaal gezien wat minder druk is.

Als je niet kan gaan stemmen, geef dan een volmacht, op het gemeentehuis kunnen ze je helpen hiervoor.

Het volmachtformulier kunnen jullie hier downloaden:

http://www.verkiezingen.fgov.be/fileadmin/user_upload/Elections2014/NL/Kiezer/formulieren/ACD12_N.pdf

 


 

Onze ervaren gids gaat zijn laatste tocht.

Bedankt Jean-Luc

 

#ervarengids


Oproep

 

Donderdag 22 mei gaan we een laatste keer met de afdeling verkiezingsflyers bedelen. Dit van 18u tot 22u (verzamelpunt De Graanmaat). Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Kan je er niet van in het begin bij zijn of moet je vroeger door? Geen probleem. Iedereen kan aansluiten wanneer hij of zij wil.  

 

Daarnaast ook een warme oproep om deze nieuwsbrief door te sturen naar je contacten. Je kan hem ook delen op Facebook, Twitter of andere sociale media.

 

Wil je nog meer lezen over onze kandidaten: http://sint-niklaas.cdenv.be/

Kalender