Voormalige bewoners Ter Wilgen zien rusthuisfactuur in De Gerda met 300 EUR per maand stijgen


maandag, 8 mei, 2017

De Vlaamse Overheid keurde de aanvragen tot verhoging van de dagprijzen in de Sint-Niklase OCMW rusthuizen goed. Voor toekomstige bewoners betekent dit vanaf 17 mei een prijsstijging tot zo’n 150 EUR per maand in de oudste bestaande rusthuizen. De huidige bewoners van Ter Wilgen zien door de verhuis naar het nieuwe rusthuis De Gerda zelfs tot 300 EUR per maand extra van hun pensioen opgaan in de rusthuisfactuur. Nieuwe bewoners van De Gerda betalen een nog hogere dagprijs voor hun kamertje en zullen zo’n 1.930 EUR per maand moeten betalen. Veel hoger dan hun maandelijks pensioen. CD&V reageert verontwaardigd.

 

Vorige jaar verhoogde het OCMW van Sint-Niklaas de dagprijzen voor zijn rusthuizen een eerste keer. Hierbij ging het om een aanpassing aan de stijging van de index. 

 

Eind maart keurde de Vlaamse Overheid nu ook bijkomende aanvragen tot prijsverhoging goed voor alle Sint-Niklase OCMW rusthuizen. Deze prijsverhogingen gaan in vanaf 17 mei en zullen gelden voor alle nieuwe bewoners.

 

Voor de oudste rusthuizen De Plataan (Sint-Niklaas) en Het Populierenhof (Nieuwkerken) stijgt de dagprijs met ongeveer 5 EUR. In de meest recente woonzorgcentra De Spoele (Sint-Niklaas) en Het Lindehof (Belsele) betalen nieuwe bewoners voortaan 59,33 EUR per dag, een stijging met 2,59 EUR.

 

Uitschieter is echter het gloednieuwe woonzorgcentrum De Gerda. De voormalige bewoners van Ter Wilgen gaan na hun verhuis naar De Gerda voortaan evenveel betalen als bestaande residenten in De Spoele en Het Lindehof. Met een dagprijs van 56,74 EUR betekent dit voor hen evenwel een flinke stijging van zo’n 10 EUR wat neerkomt op 300 EUR extra verblijfkosten per maand. Voor nieuwe bewoners van De Gerda ligt de dagprijs zelfs op 64,33 EUR. Dit komt neer op een maandelijkse factuur van 1.930 EUR of 525 EUR per maand meer ten opzichte van vroeger in Ter Wilgen.

 

CD&V hekelde al eerder dit voornemen tot forse stijgingen van de ligdagprijzen, maar OCMW-voorzitter Mike Nachtegael (Sp.a) dreef ondanks dit fel protest zijn wil toch door.

 

“De kamers in De Gerda behoren nu tot de duurste rusthuiskamers van Sint-Niklaas”, klaagt OCMW-raadslid Saloua El Moussaoui (CD&V) aan. “Een prijsverhoging omwille van het grotere comfort van nieuwe kamers ten belope van de helft van de prijsstijging is nog te verantwoorden, maar dit is er echt over."

 

“En dat allemaal om een verder investeringsprogramma te realiseren waarvan men al jaren wist dat men er het geld niet voor had”, vult raadslid Johan Uytdenhouwen (CD&V) aan. “Dan doet men het maar op kosten van zorgbehoevende bejaarden via dagprijsverhogingen”, reageert Uytdenhouwen afkeurend, “En wie het niet kan betalen moet zijn verhaal dan maar gaan doen op de sociale dienst van het OCMW”.

 

Volgens CD&V is deze verhoging in de dagprijzen een verontrustend precedent dat de financiële toegankelijkheid van de OCMW rusthuizen in het gedrang brengt, in het bijzonder voor de financieel zwaksten.

 

De 1 mei-roep van de Sp.a tot het invoeren van een maximumfactuur in de rusthuizen die niet hoger mag zijn dan het pensioen, is bij hun Sint-Niklase OCMW-voorzitter alleszins in dovemansoren gevallen”, klinkt het nog bij CD&V. “Of is Mike Nachtegael bezweken onder de N-VA druk?

 

Meer info:

Johan Uytdenhouwen - CD&V raadslid in het OCMW – 0495 51 99 94