Volledig interview Patric en Jens


dinsdag, 17 januari, 2017
Volledig interview Patric en Jens

Een nieuw jaar, een nieuw gezicht en nieuwe uitdagingen.

 

In de gemeenteraad van 22 december nam Patric Gorrebeeck na 40 jaar afscheid als gemeenteraadslid van Sint-Niklaas. Na 40 jaar gedrevenheid geeft Patric de fakkel door aan Jens Vrebos, nu OCWM raadslid voor CD&V. Fractieleider Lieve Van Daele sprak met hen bij de start van 2017 over wat voorbij is en wat komt.

 

Patric, de voorbije dagen heb je niet alleen het voorbije jaar afgesloten, maar ook een belangrijk hoofdstuk in je leven. Hoe blik je daarop terug?

Het voorbije jaar werd ik 70 jaar en vierde ik mijn 40e verjaardag als gemeenteraadslid van CD&V in Sint-Niklaas. Ik was raadslid met hart en ziel en tot de laatste dag ben ik bijzonder actief gebleven.

Ook in het nieuwe jaar blijf ik aanspreekbaar voor mensen op straat en in de buurt. Ik zal o.a. via de mensen van de fractie mijn stem laten horen en bekommernissen doorgeven. Tegelijkertijd wil ik Jens de kans geven om onze fractie te verjongen en te vernieuwen en zich in te werken in de lopende dossiers.

 

Jens, hoe ervaar jij je overstap van de OCMW raad naar de gemeenteraad?

 

In 2012 had ik de ambitie om verkozen te worden in de GR, dat is toen net niet gelukt, maar de partij vroeg me om OCMW raadslid te worden. De afgelopen 4 jaar heb ik daar enorm veel geleerd. Ik leerde er de buik van de Sint-Niklase samenleving kennen. Het heeft mijn ogen geopend voor de enorme sociale noden en voor gigantische  uitdagingen op dat vlak, ook door de asielcrisis.

Ik ben de partij en Patric in het bijzonder enorm dankbaar voor de kans die ik nu krijg. Een tweede Patric word ik zeker niet . Patric was full time gemeenteraadslid. Als  jonge vader en advocaat is dat niet mogelijk, maar het enthousiasme, de gedrevenheid en de dossierkennis neem ik mee, in mijn eigen stijl en met mijn eigen accenten en met de focus op de bekommernissen en suggesties van jongeren en jonge gezinnen.

 

Patric, welke goede raad of tips heb jij voor Jens?

Uit mij laatste jaar Latijn - Grieks heb ik één zinnetje van Socrates meegenomen dat mij nooit meer heeft losgelaten. “Ik weet dat ik niet weet”. Het besef dat je nooit de wijsheid in pacht hebt, dat je steeds kan leren van iedere mens die je ontmoet, is belangrijk voor iedereen die politiek actief is. Je oren en ogen open, tijd maken om naar mensen te luisteren, naar hun verzuchtingen en bekommernissen en er dan mee aan de slag gaan is voor mij de essentie van een lokaal mandaat. Ik wens Jens dat hij die tijd kan vrijmaken om zich midden de mensen te bewegen, zijn voelsprieten uit te steken en te luisteren naar wat de bewoners van onze stad echt bezig houdt.

 

Jens, je zal voor onze partij de commissies jeugd, onderwijs - welzijn en mobiliteit opvolgen. Heb je al concrete bekommernissen of  suggesties die je onder de aandacht wil brengen?

Vanuit mijn ervaring in de OCMW raad heb ik gemerkt dat de huidige meerderheid van Spa-Groen, NVA heel veel aankondigt, grootse plannen maakt, maar de realisatie en vooral de rekening doorschuift naar de volgende jaren. De bewoners op een eerlijke en transparante manier informeren en echte inspraak geven, is voor mij enorm belangrijk.

Een vlotte mobiliteit is essentieel voor de leefbaarheid en de economische dynamiek van een stad. De belangrijke dossiers van de heraanleg van Driekoningen en de Oostelijke Tangent zal ik uiteraard nauwgezet volgen. Patric zal ook onze ogen blijven op het terrein om door te spelen waar voet- of fietspaden hersteld of heraangelegd moeten worden. Veiligheid voor voetgangers en fietsers is voor mij en onze fractie prioritair.

Als jonge ouder weet ik ook hoe belangrijk kinderopvang is om gezin en werk op een goede manier te kunnen combineren. De uitbouw van de stedelijke dienst kinderopvang, maar ook de ondersteuning van privé initiatieven is voor mij een kerntaak van een centrumstad die jonge gezinnen wil aantrekken.

 

Patric en Jens wat is jullie goede voornemen voor 2017? 

Patric: Hopelijk mag ik een goede gezondheid behouden. Dan zal je me veel tegenkomen, op de markt, op straat. Ik wil een laagdrempelig aanspreekpunt blijven voor vele inwoners. 

Dossiers die ik mee ingang gezet heb, zal ik blijven opvolgen en ik hoop dat ze allen tot een goed eind gebracht zullen worden door mijn opvolger.

Jens: Mijn goede voornemen? Een paar kilo’s verliezen en wat meer thuis zijn, dat zijn mijn klassieke goede voornemens. Mijn vrouw weet nu al dat er van dat laatste niets in huis zal komen door mijn nieuwe politiek engagement waar ik me ten volle voor wil inzetten. Het zullen dus de kilo’s moeten zijn dit jaar. Door veel op pad te zijn   - te voet of met de fiets- hoop ik dat de kilo’s verdwijnen, maar ook met een bescheidener gewicht wil ik samen met mijn fractie vanuit de oppositie serieus wegen op het beleid van onze stad.  

 

 

En wat wensen jullie de inwoners van Sint-Niklaas, Belsele, Nieuwkerken en Sinaai voor het komende jaar?

Patric: Een ‘ongevallenvrije’ stad en deelgemeenten, waarin iedere inwoner zich op een veilige manier - met de fiets, te voet of met de wagen, kan verplaatsen naar het werk, naar vrienden, naar de bakker of de sportclub. 

 

Jens: Wat minder agressiviteit & politieke correctheid en wat meer soberheid & generositeit, en uiteraard in ieder geval een goede gezondheid!

 

 

 

 

Op de foto: Fractieleider Lieve Van Daele, uittredend raadslid Patric Gorrebeeck en nieuwkomer Jens Vrebos kijken samen vooruit naar 2017.