(Dank aan Kris Kesteloot voor de tekst)
 
Goede vrienden, op 15 mei 1891 kondigt paus Leo XIII, naar aanleiding van een te snelle technologische ontwikkeling en het mogelijke onevenwicht, zijn encycliek ‘Rerum Novarum’ af. Deze encycliek is de uitdrukking van een groeiende bezorgdheid vanuit het christelijke gedachtengoed, over de waardigheid van menselijke arbeid en de verpaupering van de sociale toestand van de arbeider in de wereld. Rond deze periode richt Adolf Daens, samen met zijn broer Pieter de Christene Volkspartij op. Beide gebroeders waren voorstander van de ontvoogding van de Vlaamse arbeiders en stonden voor een democratisering van het Belgisch politiek bestel. Zij ijverden onder meer voor :
 Verplichte verzekering
 Steun aan de landbouw door landbouwkredieten en regeling van de lasten en registratierechten
 Verdeling van de belastingen op roerende en onroerende goederen
 Wettelijke erkenning van de vakverenigingen
 Regeling van de arbeidsduur en van de vrouwen- en kinderarbeid
 Verplicht en kosteloos = gesubsidieerd lager onderwijs
 Schoolvrede op grond van gelijke toelagen voor alle scholen
 Vernederlandsing van het openbare leven in Vlaanderen, gelijkheid van de beide landstalen = bestuurlijke taalgelijkheid
 Voor een Vrijwilligersleger (i.p.v. een geloot rekrutenleger)
 Voor het algemeen stemrecht
Honderdzevenentwintig jaar later staan wij als erfopvolgers van de eerstelingen van de encycliek nog steeds voor een gelijkaardige opdracht. We zien nog steeds dat grote kapitalen worden versast naar belastingparadijzen en dat een bepaald klein percent van de wereldbevolking het grootste deel van de taart naar zich toe trekt. Ook merken we dat steeds meer mensen in deze hoog technologische maatschappij door de mazen van het net vallen. Onze samenleving en onze gemeenschappen hebben dringend nood aan een injectie van medemenselijkheid en liefde. We zijn dan ook terecht fier op al onze volksvertegenwoordigers en onze mandatarissen die op grote en minder grote schaal de waarden waarvoor wij staan, in een geest van doorzetting en professionaliteit, in het beleid op alle niveaus laten doorwegen. Onze partij draagt bij tot een democratie die wordt gedragen door de christelijke waarden van hoop, geloof en liefde. Waarden die in een pluralistische maatschappij universele draaggrond vinden in elke confessionele levenshouding. De CD&V houdt vast aan de unieke waarde van elk menselijk individu. Daarom worden wij ook niet geassocieerd met links noch rechts, twee kanten die het politiek landschap hebben gepolariseerd, maar die er niet in zijn geslaagd de christendemocratie uit het middenveld te trekken.
 
Goede vrienden, vandaag willen we niet teren op de verdiensten van onze grote christendemocratische voorgangers zoals een Wilfried Martens , Leo Tindemans, Gaston Eyskens en zovele andere grote staatsmannen en -vrouwen die onze politieke beweging vorm hebben gegeven. We zijn onze voorgangers dankbaar omdat ze de fakkel hebben doorgegeven aan een nieuwe generatie, die vanuit een oprecht maatschappelijk sociaal basisbesef, mee wil werken aan een vernieuwde Christen democratische en Vlaamse partij die ook op lokaal gebied haar steen wil bijdragen. Want besturen, dat doe je SAMEN. Op WEG gaan, dat doe je SAMEN. EN nu VOORUIT, een leuze die nog in de harten van vele ouderen onder ons gegrift staat. ( Dit was de leuze van kardinaal Cardijn).
 
Wij hopen en geloven dat wij, samen met uw steun, de eerste steen van die WEG VOORUIT kunnen leggen. Het zal een weg zijn die begaanbaar zal zijn voor iedereen. In deze geest en in de geest van de encycliek over de ‘nieuwe dingen’ wensen wij u en al uw geliefden een zalige hoogdag van Hemelvaart!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.