Nieuwe veerboot Lillo – Liefkenshoek wellicht begin 2019!


donderdag, 18 mei, 2017
foto door Kristof Pieters

“De verwachtingen zijn dat de nieuwe veerboot begin 2019 zal kunnen worden ingezet,” antwoordde minister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

 

De voorziene vaarroute van de veerboot is Lillo-Liefkenshoek, na de bouw van een nieuwe steiger ter hoogte van Liefkenshoek. Deze steiger wordt gebouwd door Waterwegen en Zeekanaal NV en wordt mede gefinancierd door het Havenbedrijf Antwerpen.

 

Evenwel wordt in het kader van de connectiviteit met de tweede fase van de waterbus nog de optie open gehouden om met deze veerboot ook een extra traject te varen tussen Lillo-Liefkenshoek en de eveneens nieuw te bouwen steiger ter hoogte van de Ketenislaan om zo de connectiviteit met de waterbus te verzekeren. Het onderzoek naar de haalbaarheid van deze optie is momenteel lopende. 

 

Momenteel is de nieuwe multifunctionele veerboot nog in studiefase.

De aanbesteding is nog niet gepland en zal pas kunnen worden gepubliceerd in functie van de nog te nemen opties voor deze veerboot. 

Bron: http://josdemeyer.be/node/1818