Capaciteitsuitbreiding E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke wordt onderzocht!


vrijdag, 31 maart, 2017
By AnRo0002 - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40261803

“De capaciteitsuitbreiding van de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke wordt onderzocht,” antwoordde minister voor Openbare Werken Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

 

De opdracht van de studie omvat de opmaak van een plan-MER voor de doortrekking van de parallelwegen en/of aanleggen van een vierde rijstrook op de autosnelweg E17 tussen Sint-Niklaas en complex Zwijndrecht, teneinde voor een capaciteitsuitbreiding van de autosnelweg te kunnen zorgen.

 

Deze studie – waarvoor 36 kalendermaanden voorzien zijn - zal als input dienen voor het opstellen van start- en projectnota’s en voor de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan door de diensten van het Vlaamse Gewest.

Daarnaast zal er nog een verkeerstechnische studie over de inrichting van de diverse kruispunten van de aan te sluiten wegen moeten worden uitgevoerd, indien nodig met de opmaak van de nodige microsimulaties.

 

Deze studie is zeer belangrijk, aldus Jos De Meyer, maar tevens pleit hij voor vooruitgang in het dossier van de Wase mobiliteit!