34 miljoen euro voor stadsbos? Dat is onhaalbaar


woensdag, 15 februari, 2017
34 miljoen euro voor stadsbos? Dat is onhaalbaar

Met het RUP Noordelijk Stadsrandbos wil de stad de open ruimte behouden tussen de Heistraat, Kleibeekstraat, Mispelstraat, Kuildamstraat en de Mechelen-Terneuzenwegel.

Het gaat om een vijftig hectare groot gebied, waarin 40 hectare nu de bestemming van woonzone heeft. Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan wil de stad die woonzone herbestemmen tot groen- en landbouwzone, waarin een groot nieuw bos kan komen, het zogenaamde 'noordelijke stadsrandbos', als tegenhanger van het zuidelijke stadsrandbos op Puitvoet. Vandaag wordt die 40 hectare grote ruimte gebruikt als landbouwgebied. De twintigtal eigenaars, voornamelijk landbouwfamilies, vielen dan ook van hun stoel toen ze enkele maanden geleden werden geconfronteerd met de ruimtelijke plannen van de stad. "Als dit werkelijkheid wordt, zien we de waarde van onze grond in één klap met 95 tot 98 procent vernietigd worden. En een plan voor een compensatie is er niet", klonk het in november nog.

"Roekeloos bestuur"

Oppositiepartij CD&V ging aan het rekenen en becijferde dat de herbestemming van die 40 hectare de stad zo maar even 34 miljoen euro kan kosten. Daarvoor baseert het zich op een recente aankoop van OCMW-gronden in woongebied in Sinaai door de stad, voor 2,23 miljoen euro. "Als je spreekt over een rechtvaardige compensatie heeft de stad in Sinaai onlangs een duidelijke richting aangegeven. Een beëdigde schatter heeft die gronden in woongebied geschat op 85 euro per vierkante meter. Het gaat er ook over niet-uitgeruste en niet aan de straat gelegen bouwgronden. Als je dat doortrekt naar de gronden voor het noordelijk stadsrandbos gaat het over 400.000 vierkante meter tegen een prijs van 85 euro per vierkante meter, wat een totaalsom van 34 miljoen euro geeft. Want wat voor de stad en het OCMW als norm geldt, moet dat ook voor particulieren zijn", stelt CD&V-gemeenteraadslid Jos De Meyer. Voor de oppositiepartij gaat de stad té ondoordacht en roekeloos te werk.

"Het doel om de open ruimte te behouden, is op zich te verdedigen. Maar voor je daar aan begint, moet je juridisch en financieel weten wat de consequenties zijn. Als de stad een bos wil creëren op een plek die ingekleurd is als woongebied moet je daar toch al over nagedacht hebben? En dit is niet het enige gebied waar die oefening aan de gang is."

"Verkeerde rekensom"

In de begroting voor deze bestuursperiode heeft de huidige meerderheid geen budget voorzien voor de realisatie van het noordelijk stadsrandbos.

Maar voor schepen van Financiën Mike Nachtegael (sp.a) maakt CD&V ook een verkeerde rekensom. "De transactie in Sinaai is niet te vergelijken met de plannen voor het noordelijk stadsrandbos. Dat is appelen met citroenen vergelijken. De grondprijs in Sinaai, die gebaseerd is op een schattingsverslag, kan of moet niet zomaar overgenomen worden voor de gronden in dit andere dossier. Bovendien zal het juridisch-financieel luik voor de ontwikkeling van het stadsbos nog verder in detail onderzocht worden."

(Bron: Het Laatste Nieuws, Joris Vergauwen)