2 miljoen euro subsidies voor erfgoed in het Waasland!


donderdag, 18 mei, 2017
Door Zoetj (Eigen werk) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Minister-president Geert Bourgeois antwoordde op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer dat in 2017 in de eerste programmatie twee restauratiepremies toegekend zijn voor projecten in het arrondissement Sint-Niklaas: 1.005.814,37 euro voor de tweede fase interieur Huize Janssens – Museum Koninklijke Oudheidkundige Kring Land van Waas en 109.666,74 euro voor de restauratie van de westgevel van het gemeentehuis van Temse.

Eveneens in 2017 is in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 voor een totaal van 85.000 euro aan subsidies toegekend aan het erkend onroerenderfgoeddepot ‘Onroerenderfgoeddepot Waasland’. 

 

In 2016 is één restauratiepremie toegekend aan Huize Janssens, eerste fase interieur, voor een totaalbedrag van 793.598,11 euro. Eveneens in 2016 is in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013  voor een totaal van 85.000 euro aan subsidies toegekend aan het erkend onroerenderfgoeddepot ‘Onroerenderfgoeddepot Waasland’.   

 

Op de wachtlijst van nog toe te kennen restauratiepremies en erfgoedpremies bijzondere procedure (inhoudelijk goedgekeurde dossiers, ingediend tot 20 april 2017) staan, na verwerking van de eerste programmatie 2017, 7 restauratiedossiers van gemeenten die behoren tot het arrondissement Sint-Niklaas voor een totaalbedrag van 3.024.697,28 euro:

-Beveren, Heilig Kruiskerk Vrasene, restauratie schilderijen: 69.445,20 euro

-Beveren, Pastorij Melsele, restauratie schilderijekamer: 64.584,16

-Kruibeke, Schaliënhuis en klooster, restauratiewerken: 444.698,57 euro

-Lokeren, O.-L.-V.-Hemelvaartkerk Eksaarde, restauratie orgel: 297.325,6 euro

-Sint-Niklaas, Sint-Andreas en Ghislenuskerk Belsele, Restauratie daken: 724.324,33 euro

-Sint-Niklaas, Sint-Catharinakerk Sinaai, restauratiewerken: 890.812,46 euro

-Stekene, Heilig Kruiskerk, dakwerken: 533.506,95 euro.

 

Van voormelde 10 restauratiedossiers op de wachtlijst, zijn er 5 kerkendossiers. Het oudste kerkendossier werd inhoudelijk goedgekeurd op 4 juli 2012.  

Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft van de betrokken gemeenten, waarvan een kerkendossier op de wachtlijst staat, nog geen actueel kerkenbeleidsplan ontvangen dat voldoet aan de vereiste criteria.

 

Bron: http://josdemeyer.be/node/1816